Vores tilbud

§107

Vores tilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser og/eller sindslidelser, hvor vi arbejder målrettet mod mestring af eget liv, udvikling og trivsel. Med høj faglighed, og et massivt fokus på selvbestemmelse. Vores faglige tilgang er aktivitets- og strukturbaseret. Vi arbejder anerkendende og med Low Arousal som en grundlæggende tankegang.

§85

Vi yder professionel, udviklingsfremmende og strukturbaseret støtte til folk i egen bolig eller i botilbud. Vi har stor erfaring i arbejdet med, at skabe rammerne for et liv med mening og kvalitet - for den enkelte borger. 


§104

Til borgere der profiterer af dette, tilbyder vi -aktivitets og samværstilbud, der matcher borgerens behov og interesser. Hér er det vigtigt at det enkelte tilbud er skræddersyet til den pågældende borger, for at fordre udvikling og trivsel. 


Botilbuddet Balancen

Vores kerneopgave

Balancens kerneopgave er, at hjælpe mennesker til at få det optimale ud af det liv de er blevet givet. Med nysgerrighed på den enkelte borger bringer vi vores faglighed og menneskelighed i spil, for at sikre livskvalitet, trivsel og mening. 

Et trygt hjem

Hos Balancen tilpasser vi de fysiske rammer til det enkelte menneske. Vi sørger således for at det ydre miljø arbejder med i processen mod et meningsfuldt liv. 

En god arbejdsplads

Hos balancen har vi en målsætning om, at være en helt fantastisk arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø er altafgørende når vi arbejder med mennesker.

En loyal partner

Man kan altid regne med os i Balancen. Vi yder tværfagligt, professionelt arbejde i øjenhøjde og med hjertet solidt placeret på rette sted.