Målgruppe

Vores hjerte banker for, at hjælpe mennesker med særlige behov, og vi er særligt optaget af arbejdet indenfor autismespektret og dertil knyttede psykiske udfordringer


Ofte også med adfærdsmæssige udfordringer, i form af udadreagerende adfærd og selvskade.

Som udgangspunkt er støttebehovet på 1:1 hele døgnet i vores Særlige Boliger afdeling. 

Anderledes står det til i Særlig Støtte, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers støttebehov og vurdere det i samarbejde med borger, sagsbehandler og involverede fagfolk.