Lasse Andersen

Stifter og daglig leder

Over 30 års erfaring i arbejdet med mennesker. Har en lang karriere i politiet bag sig, hvor de sidste 10 år blev brugt som leder. Herefter har han været med i opstarten af et andet bosted, inden han sprang ud i at lave sit eget botilbud.

Kim Tinning

Pædagog og pædagogisk leder

Gennem de sidste 20 år har Kim arbejdet i specialområdet. De mange års erfaring og videreuddannelse gør ham uvurderlig i et pædagogisk projekt. Kim fungerer som pædagogisk leder hos Botilbuddet Balancen.  

Peter Finderup

Pædagog og adm. medarbejder

Peter er har gennem de sidste 4 år arbejdet med flere forskellige borgere med såvel autismespektrumforstyrrelser som psykiske lidelser. Det er Peters absolut største målsætning at gøre en stor forskel indenfor specialpædagogikken.

Vores bestyrrelse

Vi har sammensat en engageret bestyrrelse med højaktuelle faglige kompetencer, indenfor hver deres felt.

Mie Bonde

Spciallæge

Jens Dünweber

Chefkonsulent – Rigspolitiet

Klaus Parmo

Finansdirektør

Anita Ringskær

Konsulent i mental sundhed