Særlig støtte – §85

Vi samarbejder om, at skabe struktur
og balance hos borgeren

I vores særlig støtte afdeling håndterer vi opgaver efter SEL §85. Hér har vi mulighed for at hjælpe borgere der har brug for struktur, overblik og forudsigelighed i deres hverdag – for at opnå en større styring, trivsel og selvbestemmelse i eget liv. Også her har vi med vores erfaring vist, at vi er dygtige til at skabe den fornødne ro omkring borgeren, der gør – at trivsel og udvikling får bedst mulige kår. Det handler om, at skabe en god relation til borgeren, og naturligvis kende vedkommendes udfordringer ud og ind. På denne måde kan vi gå i gang med, målrettet at kigge ned i vores faglige værktøjskasse og vurdere hvilke specifikke redskaber der skal tages i brug for at få den enkelte borger til at føle sig i balance i livet. Hér har vi en anerkendende og relationspædagogisk tilgang. Ydermere beror vores faglighed på en aktivitets og strukturbaseret pædagogik.